ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ASCSA Thessaloniki Open Meeting 2023-24 and lecture: “What Does Hellenistic Pottery Mean?”

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Τόπος διεξαγωγής: Μουσείο Εκμαγείων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία & ώρα: 10/04/2024, 19:00


Ομιλητής/ές: Bonna D. Wescoat (Director of the American School of Classical Studies at Athens),
Susan I. Rotroff (Washington University in St. Louis, emerita)