ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ASCSA – Thessaloniki Open Meeting

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία & ώρα: 20/03/2018, 19:00


Ομιλητής/ές: Jenifer Neils, “The Work of the School”, Μαρία Γεοργοπούλου, “Το όραμα του Ι. Γενναδίου τον 21ο αιώνα”