ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Assessing the Historicity of the Trojan War: Excavations at Troy 1988-2010

Χώρα & πόλη: Καναδάς, Fredericton
Ημερομηνία & ώρα: 2015/10/30


Ομιλητής/ές: C. Brian Rose