ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αστέρια Γλυφάδας Αττικής: Εργαστηριακή εγκατάσταση και Νεκροταφείο της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 16/11/2022, 18:00


Ομιλητής/ές: Κωνσταντίνα Καζά-Παπαγεωργίου

Σύνδεσμος Zoom

Ταυτότητα συνάντησης: 891 1194 2496
Κωδικός: 532107

Διοργάνωση: Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία