ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

At the dawn of the poleis: recent discoveries at Anavlochos, Crete

Ημερομηνία & ώρα: 13/05/2021, 13:00


Ομιλητής/ές: Florence Gaignerot-Driessen (Lille University)