ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Austrian Archaeological Institute Annual Meeting 2024 and lecture: “Ephesos – A Place of extraordinary Burials”

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Austrian Archaeological Institute, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 26
Ημερομηνία & ώρα: 17/05/2024, 18:00


Ομιλητής/ές: Birgitta Eder (Österreichisches Archäologisches Institut, Außenstelle Athen), Martin Steskal (Österreichisches Archäologisches Institut, Wien)