ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Before, During, and After: Micromorphology and the life history of archaeological sites in Greece

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9)
Ημερομηνία & ώρα: 24/01/2020, 19:00


Ομιλητής/ές: Daniel Fallu (Tromsø University Museum & UiT The Arctic University of Norway)