ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Book Launch for “The Archaeology of Cyprus: From Earliest Prehistory through the Bronze Age”

Χώρα & πόλη: Κύπρος, Λευκωσία
Τόπος διεξαγωγής: Cyprus American Archaeological Research Institute Library, Ανδρέα Δημητρίου 11
Ημερομηνία & ώρα: 2013/06/10, 19:00


Ομιλητής/ές: Bernard Knapp (Emeritus Professor, University of Glasgow)