ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Bronze Age Telos, Dodecanese and southeast Aegean routes in the Neopalatial period

Χώρα & πόλη: Βέλγιο, Brussels
Ημερομηνία & ώρα: 22/04/2021, 17:00


Ομιλητής/ές: Irene Nikolapopoulou (Archaeological Museum of Heraklion)