ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

BSA Annual Open Meeting

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Τόπος διεξαγωγής: Μουσείο Εκμαγείων, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Ημερομηνία & ώρα: 18/02/2020, 19:00

Professor John Bennet (Director of the School): “The Work of the British School at Athens in 2019”
&
Δρ Μπετίνα Τσιγαρίδα (Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας): “Νέες διαστάσεις στην έρευνα της αρχαίας ελληνικής πόλης: το ερευνητικό πρόγραμμα της Ολύνθου”

Πρόσκληση