ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

BSA Friends’ Lecture: Kouphovouno and the Story of Lakonia c. 6000-1600 BC

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 20/09/2022, 19:00


Ομιλητής/ές: Prof. Bill Cavanagh