ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ceramic recipes, material properties and use of Bronze Age cooking ware at Akrotiri

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Upper House, Βρετανική Σχολή Αθηνών, Σουηδίας 52
Ημερομηνία & ώρα: 2013/11/20, 17:00


Ομιλητής/ές: Noémi Müller (Βρετανική Σχολή Αθηνών)