ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Chalcolithic Cyprus revisited: seven seasons at Chlorakas-Palloures (hybrid event)

Χώρα & πόλη: Κύπρος, Λευκωσία
Ημερομηνία & ώρα: 14/11/2022, 19:30


Ομιλητής/ές: Bleda Düring

Εγγραφή

Διοργάνωση: Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου