ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Choirokoitia: Archaeology and Management of a World Heritage Site

Χώρα & πόλη: Κύπρος, Αθαλάσσα
Τόπος διεξαγωγής: The Cyprus Institute, Athalassa Campus - 1st Floor Seminar Room
Ημερομηνία & ώρα: 2014/01/30, 16:00