ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Υφαντική και ενδυμασία στο νεολιθικό Αιγαίο. Πειραματισμοί, τεχνολογία, και αισθητικές τάσεις

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 23/02/2018, 19:00


Ομιλητής/ές: Καλλιόπη Σαρρή (Postdoc researcher, Centre for Textile Research, University of Copenhagen)