ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

(Con-)Texts. Towards a material and praxeological approach to the Linear b tablets

Χώρα & πόλη: Γερμανία, Heidelberg
Τόπος διεξαγωγής: Internationales Wissenschaftsforum, Hauptstrasse 242
Ημερομηνία & ώρα: 2012/01/21 - 2012/01/22