ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Cooking Up the Greek Neolithic: the Case of Cooking Facilities in Western Macedonia

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Wiener Laboratory, American School of Classical Studies at Athens
Ημερομηνία & ώρα: 2017/05/08, 17:00


Ομιλητής/ές: Evita Kalogiropoulou (Postdoctoral Researcher, Aristotle University of Thessalloniki, Department of Archaeology)