ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Country in the city. Forms and functions of agro-­pastoral activities in Mediterranean pre-­Classical cities (Aegean and Western Mediterranean Protohistory)

Χώρα & πόλη: Γαλλία, Marseille
Τόπος διεξαγωγής: Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM)
Ημερομηνία & ώρα: 2014/10/16 - 2014/10/17