ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Creating new identities in Late Minoan IIIC East Crete: the case of House A.2 at Chalasmenos, Ierapetra

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22
Ημερομηνία & ώρα: 22/02/2019, 18:30


Ομιλητής/ές: Melissa Eaby, INSTAP Study Center for East Crete