ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Creativity In Aegean Bronze Age Art

Χώρα & πόλη: Canada, Ottawa
Τόπος διεξαγωγής: AIA Society
Ημερομηνία & ώρα: 08/11/2020, 14:00


Ομιλητής/ές: Carl Knappett (University of Toronto)