ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Curating the Dead: Body and Matter in Early Mycenaean Burials

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: British School at Athens, Upper House, Σουηδίας 52, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 27/11/2023, 18:00


Ομιλητής/ές: Rachel Phillips