ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Dating the arrival of the first modern humans and the disappearance of Neanderthals in southern Mediterranean Europe

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Upper House, Βρετανική Σχολή Αθηνών, Σουηδίας 52
Ημερομηνία & ώρα: 2013/05/13, 19:00


Ομιλητής/ές: Katerina Douka (University of Oxford & Early Career Fellow, British School at Athens)