ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Degradation and the fall of Mycenae: Micromorphology and the Late Bronze Age landscape change in the northern Argolid, Greece

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Loring Hall, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 2013/10/16, 17:00


Ομιλητής/ές: Daniel Fallu (Boston University, Wiener Laboratory)