ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Detection of infectious diseases in ancient mummies & skeletons

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Loring Hall
Ημερομηνία & ώρα: 2013/12/04, 17:00


Ομιλητής/ές: Albert Zink (European Academy of Bolzano, Italy)