ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Διαχρονικοί Νησιωτικοί Πολιτισμοί: η περίπτωση της Θηρασίας

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) (3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη)
Ημερομηνία & ώρα: 2015/06/19 - 2015/06/20