ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Die Kultur Kretas und der Kykladen – Funde aus der bronzezeitlichen Ägäis im Antikenmuseum

Χώρα & πόλη: Γερμανία, Heidelberg
Τόπος διεξαγωγής: Antikenmuseum und Abguss-Sammlung des Instituts für Klassische Archäologie der Universität Heidelberg - Marstallhof 4 - 69117 Heidelberg
Ημερομηνία & ώρα: 2011/01/30, 11:00


Ομιλητής/ές: Dr. Hermann Pflug