ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Excavation archives in 3D: Digital documentation and curation workflows

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: British School at Athens
Ημερομηνία & ώρα: 07/12/2020, 19:00


Ομιλητής/ές: Markos Katsianis (University of Patras)