ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Διημερίδα ερευνητικού προγράμματος ΤΕΦΡΑ: Η τεχνολογία και η βιοανθρωπολογία της χρήσης της φωτιάς στο προϊστορικό Αιγαίο

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Τόπος διεξαγωγής: ΚΕ.ΔΕ.Α. Α.Π.Θ & Μουσείο Εκμαγείων της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ
Ημερομηνία & ώρα: 30/11/2023 - 01/12/2023