ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Dikili Tash, un village néolithique au Nord du monde égéen

Χώρα & πόλη: Γαλλία, Παρίσι
Τόπος διεξαγωγής: BnF, François Mitterrand, quai François Mauriac, Salle 70
Ημερομηνία & ώρα: 2017/04/19, 18:30


Ομιλητής/ές: Pascal Darcque, Directeur de recherche au CNRS