ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Δημιουργία, διαχείριση και αναζήτηση ψηφιακού ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομένου

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αγγ. Γέροντα 6, Πλάκα
Ημερομηνία & ώρα: 2013/03/30, 11:00


Ομιλητής/ές: Στέφανος Κόλλιας (καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)