ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Δημόσια Αρχαιολογία 1

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Ρέθυμνο
Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Β, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
Ημερομηνία & ώρα: 2017/05/12 - 2017/05/14