ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Du sollst für die Ewigkeit bauen! Ein Vergleich hethitischer und mykenischer BefestigungsarchitekturIntervenant(s)

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Φειδίου 1)
Ημερομηνία & ώρα: 2012/02/02, 18:00


Ομιλητής/ές: Dr. des. Çiğdem Maner, Istanbul