ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Δύο νέες πινακίδες Γραμμικής Β από τον οικισμό της Ύστερης Εποχής Χαλκού στο ‘Κάστρο-Παλαιά» Βόλου: από τις ανασκαφικές έρευνες του Δημήτρη Ρ. Θεοχάρη στα νέα ευρήματα της πρόσφατης διεπιστημονικής έρευνας

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (Πανεπιστημίου 22)
Ημερομηνία & ώρα: 2012/04/25, 19:00