ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Edible Landscapes of Bronze Age Crete

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Παχειά Άμμος (Κρήτη)
Τόπος διεξαγωγής: Ινστιτούτο Μελέτης Προϊστορικού Αιγαίου Ανατολικής Κρήτης
Ημερομηνία & ώρα: 2011/06/18, 21:00


Ομιλητής/ές: O. Rackham, J. Moody, J. Morrison and J. Alyounis