ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ελληνική Λογοτεχνία – Μνήμη Στυλιανού Αλεξίου

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Ηράκλειο & Ρέθυμνο
Τόπος διεξαγωγής: Ηράκλειο (Αίθουσα Καστελλάκη, ΕΒΕΗ) & Ρέθυμνο (Σπίτι του Πολιτισμού)
Ημερομηνία & ώρα: 2014/11/14 - 2014/11/16