ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ένα μετανακτορικό τρίπτυχο από τον Κύνο. Αρχιτεκτονική και χωροταξική οργάνωση. Εικονιστική κεραμεική. Οικιακή κεραμεική

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Άλκη Αργυριάδη (Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών), Πανεπιστημίου 30
Ημερομηνία & ώρα: 2014/06/12, 19:00


Ομιλητής/ές: Φ. Δακορώνια, Π. Κουνούκλας & Κ. Σταμούδη