ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ένας ΥΕ ΙΙΙΓ οικισμός στο ιερό του Ποσειδώνα της Καλαυρείας (Πόρος) (διάλεξη στα Αγγλικά)

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)
Ημερομηνία & ώρα: 2013/04/26, 19:00


Ομιλητής/ές: Michael Lindblom (Πανεπιστήμιο Uppsala)