ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Engaging Communities Past and Present at Çatalhöyük, Turkey

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: ΑΣΚΣΑ, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Cotsen Hall (Αναπήρων Πολέμου 9)
Ημερομηνία & ώρα: 2011/01/25, 19:00


Ομιλητής/ές: Ian Hodder (Stanford University)

Ακύρωση
Ακυρώθηκε!