ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Επανεξέταση της Μινωικής κεραμικής στη Φυλακωπή Μήλου

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22
Ημερομηνία & ώρα: 2017/03/28, 19:00


Ομιλητής/ές: J. A. (Sandy) MacGillivray (Ανασκαφές Παλαικάστρου, Βρετανική Σχολή Αθηνών)