ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Έργα και ημέρες στην Κ’ ΕΠΚΑ

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Κτήριο ΣΕΑ, Ερμού 136, Θησείο
Ημερομηνία & ώρα: 2012/06/05, 19:00


Ομιλητής/ές: Ό. Φιλανιώτου