ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Erimi. Identità culturale e sviluppo economico di una comunità protourbana a Cipro

Χώρα & πόλη: Ιταλία, Βενετία
Τόπος διεξαγωγής: Polo Didattico San Basilio, Room 0D
Ημερομηνία & ώρα: 28/11/2019, 15:45


Ομιλητής/ές: Luca Bombardieri (Università di Torino)