ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Erster Globalisierungsanlauf im 3. Jahrtausend v. Chr.? Die entwickelte Frühbronzezeit der Ägäis im Zeitkontext

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 26)
Ημερομηνία & ώρα: 2011/10/20, 19:00


Ομιλητής/ές: Dr. Lorenz Rahmstorf (Institut für Vor- und Frühgeschichte, Universität Mainz)

Ακύρωση
Ακυρώθηκε!