ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ετήσια παρουσίαση του έργου της Γαλλικής Σχολής Αθηνών

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, Σίνα 31
Ημερομηνία & ώρα: 2014/06/03, 19:00