ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ετήσια συνάντηση της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος
Ημερομηνία & ώρα: 2016/06/08, 19:00