ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ετήσια Συνάντηση του Αιγέα

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 03/06/2019, 18:30


Ομιλητής/ές: Donald Haggis (University of North Carolina)

Ετήσια Συνάντηση του Αιγέα και διάλεξη του καθ. Donald Haggis (University of North Carolina) με θέμα: Χωρικές συνυπάρξεις και στρωματογραφικές ασυνέχειες ως μορφές διαχρονικής διαπραγμάτευσης με το παρελθόν. Η προϊστορία και πρωτοϊστορία του οικισμού του Αζοριά στην ανατολική Κρήτη

Περίληψη