ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ετήσια συνέλευση της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα

Ακυρώθηκε!
Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48
Ημερομηνία & ώρα: 12/03/2020, 19:00

Karl Reber (Directeur de l’École suisse d’archéologie en Grèce): Activités de l’École en 2019
&
Antonio Loprieno (Jacobs University Bremen): Between the Bible and Manetho: Egyptians, Jews and Greeks from the Bronze Age to Antiquity