ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Euchenor’s Corinth: Mycenaean Habitation from Acrocorinth to Korakou

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 05/12/2019, 19:00


Ομιλητής/ές: Ioulia Tzonou (ASCSA Corinth Excavations)