ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ex Oriente Lux: Η διδασκαλία και έρευνα των πολιτισμών της Αιγύπτου, Εγγύς Ανατολής και Κύπρου στην Ελλάδα

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αμφιθέατρο Δρακοπούλου, Πανεπιστημίου 30
Ημερομηνία & ώρα: 2011/05/20, 09:00 - , 21:00