ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Excavations at the recently identified Mycenaean palace at Iklaina

Χώρα & πόλη: ΗΠΑ, Columbia
Τόπος διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί
Ημερομηνία & ώρα: 2014/03/04, 17:30


Ομιλητής/ές: Michael Cosmopoulos