ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Experimental archaeology – Minoan double axe

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Σουηδικό Ινστιτούτο , Μητσαίων 9, Μακρυγιάννη
Ημερομηνία & ώρα: 2011/02/11, 19:00 - , 21:00


Ομιλητής/ές: Maria Lowe Fri (Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University and Swedish Institute at Athens)